26.12.2008.

Sastanak Skupštine zgrade

Subota, 27. decembar 2008. u 18h, u hodniku (ispred lifta)

DNEVNI RED

1. Izveštaj o radu predsednika Skupštine zgrade u periodu 22. maj -- 27. decembar 2008. godine
2. Izbor novog predsednika Skupštine
3. Tekući poslovi

Molim da iz svakog stana dođe jedan predstavnik!

Нема коментара: