21.08.2008.

Alarmni sistemi u zgradi

Našeg komšiju Jovana Vujasinovića predstavnik izvođača radova na našoj zgradi upoznao je sa sistemima zaštite koji u njoj postoje da bismo mogli da se organizujemo u vezi sa njihovim održavanjem i pustimo ih tada u rad.

Naime, u svim ulazima zgrade Bul. Zorana Đinđića 123 postoje sistemi zaštite od požara, a u garaži i sistem zaštite od nedozvoljene koncentracije izduvnih gasova.

Protivpožarni sistem u zgradi je ručni, tj. ne postoji detektor dima, već se može samo ručno aktivirati, dok su oba zaštitna sistema u garaži automatska. U slučaju aktiviranja bilo kojeg protivpožarnog sistema uključuju se sirene u našoj zgradi, a u garaži i ventilatori koji sprečavaju širenje dima iz garaže u stepenišni prostor. U slučaju aktiviranja sistema zaštite od nedozvoljene koncentracije izduvnih gasova u garaži se uključuju generatori za njihovo izbacivanje i svetleća upozorenja.

Kontrolni centri za ove zaštitne sisteme nalaze se u posebnoj prostoriji u garaži i na stanarima sva četiri ulaza naše zgrade jeste da odluče ko će njima upravljati kada se za to ukaže potreba (tj. kada se aktiviraju). Jedna mogućnost je da se dovoljan broj stanara obuči za ovu, inače vrlo jednostavnu operaciju, npr. po jedan na svakom spratu u svakom ulazu, a druga je da se angažuje osoba koja bi neprestano vodila računa o ovim sistemima, a možda i o još nekim segmentima održavanja zgrade.

Pozivam sve stanare iz svih ulaza da u komentarima ostave svoje predloge, da bismo na osnovu njih početkom septembra mogli da donesemo konačno rešenje i pustimo u rad ove zaštitne sisteme.

Нема коментара: