03.06.2008.

Zaključavanje ulaznih vrata

Dogovor je bio na prvom (do sada jedinom) sastanku Skupštine našeg ulaza da od nedelje, 25. maja, počnemo da zaključavamo ulaznu kapiju. Priličan broj stanara žalio mi se na ovaj problem. Proveriću sa šefom gradilišta zašto se vrata ne zaključavaju automatski, a nadam se da su svi do sada nabavili ključeve.
PS

Нема коментара: