15.06.2008.

Pola zdravlja (=čistoća)


Srazmerno veliki broj komšija, kojima se i ja lično pridružujem, skrenuo je pažnju na izuzetno brzo gomilanje raznih oblika otpada vezanih za radove koje većina nas obavlja u svojim stanovima. To se pre svega odnosi na prljavštinu u hodnicima i na stepeništu, kao i na već stvorene mini-deponije šuta svuda okolo zgrade. Zato apelujem (koliko apeli vrede?), zajedno s mnogim drugim stanarima, na sve da se s majstorima, prvenstveno zidarima, ali i drugima, pogode i oko čišćenja sveg otpada koji načine, kao i oko odvoženja šuta. Svaki bačeni otpadak u zgradi i oko nje predstavlja neodoljivi izazov za prvoga koji pored njega prođe da mu pridruži svoje đubre, te se to tako pretvara u mini-deponije, koje će ubrzo prerasti u maksi-deponije.


Što se tiče redovnog održavanja zgrade, u kontaktu sam s nekoliko preduzeća koja se time bave i sakupljam njihove ponude, koje ću uskoro objaviti na ovom blogu i pokrenuti javnu raspravu o njima, kao i o trenutku kada bi s tim poslom trebalo otpočeti.

Predrag Stanojević

Нема коментара: